X Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych 2018.
Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Urzędzie Marszałkowskiemu w dniach 24-26 sierpnia odbyła się X edycja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych.

W dwóch dniach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, burzach oraz niskich temperaturach rywalizowała prawie 100 zawodników z różnymi niepełnosprawnościami. Startowali oni w grupach wózków inwalidzkich (grupy H1-H5) oraz osób stojących (grupy C1-C5)

Swoją obecnością zaszczyciły nas takie gwiazdy jak Rafał Wilk Czy Anna Charkowska- multimedaliści Igrzysk Paraolimpijskich.

Pragniemy gorąco podziękować wolontariuszom, strażakom, policji oraz wszystkim sponsorom zaangażowanym w przedsięwzięcie- bez was zawody nie mogły by się odbyć.

Więcej!

Wyniki zawodów

Poniżej zamieszczamy tabele wyników:

Wyścig ze startu wspólnego

Indywidualna jazda na czas
START

O nas

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” zostało założone w 1974 roku, a od 2003 r. prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarejestrowaną w KRS.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Opracowywanie i realizowanie programów powstających z własnej inicjatywy jak i zlecanych przez właściwe organizacje i władze a dotyczące:
  • organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym również o charakterze integracyjnym
  • organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnych, w tym również o charakterze integracyjnym
  • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy,
  • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
  • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólną, z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, realizacją programów,
  • organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych oraz imprez kulturalnych,
  • działalności wydawniczej.
 • Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych;
 • Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie wynikającym ze Statutu;
 • Promocję celów, osiągnięć i sukcesów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz poprzez osoby, które z tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i działalności społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych;
 • Gromadzenie środków materialnych, finansowych i gospodarowanie nimi.
 • Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.