X Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych 2018.

Wyniki zawodów

Poniżej zamieszczamy tabele wyników:

Wyścig ze startu wspólnego

Indywidualna jazda na czas

START

O nas

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” zostało założone w 1974 roku, a od 2003 r. prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarejestrowaną w KRS.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Opracowywanie i realizowanie programów powstających z własnej inicjatywy jak i zlecanych przez właściwe organizacje i władze a dotyczące:
  • organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym również o charakterze integracyjnym
  • organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnych, w tym również o charakterze integracyjnym
  • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy,
  • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
  • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólną, z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, realizacją programów,
  • organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych oraz imprez kulturalnych,
  • działalności wydawniczej.
 • Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych;
 • Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie wynikającym ze Statutu;
 • Promocję celów, osiągnięć i sukcesów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz poprzez osoby, które z tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i działalności społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych;
 • Gromadzenie środków materialnych, finansowych i gospodarowanie nimi.
 • Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych PZSN Start Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Bielsko Biała Śląskie - pozytywna energia Polski Komitet Paraolimpijski PKPAR

START AKTUALNOŚCI PROJEKTY KONTAKT

BZSR Start | 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza 20/L2
43-300 Bielsko - Biała
Studio Idea
Polityka prywatności